Sun safety Part., Ltd.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเซฟตี้

หจก.ซันเซฟตี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536

โดยจดทะเบียนนิติบุคคลดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด ต่อมาได้ขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งยังพัฒนาระบบการให้บริการ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ปัจจุบันเรามีทีมงานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยแบบครบวงจร พร้อมบุคคลากรคุณภาพผู้มากประสบการณ์กว่า 25 ปี ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับจากห้าง ร้าน บริษัท และองค์กรต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ ทั้งยังเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด อุปกรณ์ความปลอดภัยทุกประเภท ด้วยนโยบาย "คุณภาพ คู่บริการ สู่มาตรฐานโลก"
 

SUN SAFETY ติดตั้งออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบแจ้งเหตุเตือนภัย จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันภัยทุกชนิด ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ได้การรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร้อมทีมงานมืออาชีพโดยยึดตามมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ พร้อมทั้งติดตามและตรวจเช็คตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดของเรา

SUN SAFETY

"คุณภาพ คู่บริการ สู่มาตรฐานโลก"

News & Event

BRANDING