Sun safety Part., Ltd.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเซฟตี้

หจก.ซันเซฟตี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 เริ่มจากการขายและให้บริการเครื่องดับเพลิง จนปัจจุบันกว่า 25 ปี ที่เราพร้อมทีมงานผู้ผ่านประสบการณ์คุณภาพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเตือนภัย และเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงป้องกันภัยและอุปกรณ์เซฟตี้ทุกชนิด โดยทีมงานเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาด้วยใจ และยึดมั่นในหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจมากที่สุด และความมั่นใจให้กับลูกค้าภายใต้นโยบาย 

"คุณภาพ คู่บริการ สู่มาตรฐานโลก"

News & Event

BRANDING