คุณภาพ คู่บริการ

“สู่มาตรฐานโลก”

เครื่องดับเพลิง “SUN SAFETY” เป็นเครื่องดับเพลิงได้ผ่าน
การรับรองมาตราฐาน จากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์
กระทรวงอุตสาหกรรม และระบบคุณภาพสากล ISO 9001:2000

About us

ประวัติบริษัท

หจก. ซันเซฟตี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยทำธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดับเพลิงและ อุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภท ภายใต้ชื่อประกอบธุรกิจในขณะนั้นว่า หจก. ซันเซฟเคมีคอล ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้ขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งปรับปรุง พัฒนาสินค้า จึงได้จดทะเบียน ใหม่ในนาม หจก. ซันเซฟตี้

ปัจจุบันเรามีทีมงานที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการ เรื่องความปลอดภัย และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทุกชนิด เพื่อให้รองรับกับความต้องการของ ลูกค้ามากที่สุด โดยยึดตามมาตรฐานคุณภาพตามนโยบาย "คุณภาพ คู่บริการ สู่มาตรฐานโลก"

Sun Safety เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเรื่องความปลอดภัย และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ทุกชนิด พร้อมทีมงานมืออาชีพเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยยึดตามมาตรฐาน ที่ทั่วโลกยอมรับ พร้อมทั้งติดตามและตรวจเช็คเพื่อให้เกิดความมั่นใจในงานด้านความปลอดภัยตาม นโยบายและมาตรฐาน เพื่อให้การบริการที่ดีที่สุด