คุณภาพ คู่บริการ

“สู่มาตรฐานโลก”

เครื่องดับเพลิง “SUN SAFETY” เป็นเครื่องดับเพลิงได้ผ่าน
การรับรองมาตราฐาน จากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์
กระทรวงอุตสาหกรรม และระบบคุณภาพสากล ISO 9001:2000

สินค้า

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

เครื่องดำเพลิงชนิดน้ำ ขนาด 2.5 แกลลอน

เครื่องดำเพลิงชนิดน้ำ ขนาด 2.5 แกลลอน

เครื่องดำเพลิงชนิดน้ำ ขนาด 2.5 แกลลอน

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย

เครื่องดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย

เครื่องดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย

เครื่องกับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์