คุณภาพ คู่บริการ

“สู่มาตรฐานโลก”

เครื่องดับเพลิง “SUN SAFETY” เป็นเครื่องดับเพลิงได้ผ่าน
การรับรองมาตราฐาน จากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์
กระทรวงอุตสาหกรรม และระบบคุณภาพสากล ISO 9001:2000

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

หจก.ซันเซฟตี้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยจดทะเบียนนิติบุคคลดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด ต่อมาได้ขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งยังพัฒนาระบบการให้บริการ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ปัจจุบันเรามีทีมงานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยแบบครบวงจร พร้อมบุคคลากรคุณภาพผู้มากประสบการณ์กว่า 25 ปี ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับจากห้าง ร้าน บริษัท และองค์กรต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ ทั้งยังเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด อุปกรณ์ความปลอดภัยทุกประเภท ด้วยนโยบาย "คุณภาพ คู่บริการ สู่มาตรฐานโลก"

Sun Safety ติดตั้งออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเตือนภัย จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันภัยทุกชนิด ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟได้การรับรองจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน พร้อมทีมงานมืออาชีพโดยยึดตามมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ พร้อมทั้งติดตามและตรวจเช็คตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดของเรา

SUN SAFETY

"คุณภาพ คู่บริการ สู่มาตรฐานโลก"