คุณภาพ คู่บริการ

“สู่มาตรฐานโลก”

เครื่องดับเพลิง “SUN SAFETY” เป็นเครื่องดับเพลิงได้ผ่าน
การรับรองมาตราฐาน จากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์
กระทรวงอุตสาหกรรม และระบบคุณภาพสากล ISO 9001:2000

ข่าวสาร

ประวัติความเป็นมาของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

เหตุการณ์ไฟไหม้สามารถสร้างความสูญเสียได้มากมายมหาศาล ถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวกันได้เลยทีเดียว จากมหาเศรษฐี ก็อาจกลายเป็นยาจกได้ในพริบตา ด้วยเหตุนี้เองในทุกประเทศจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานดับเพลิงจัดตั้งขึ้น เพื่อคอยช่วย เหลือผู้ประสบภัย เพื่อลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

ในยุคปัจจุบันนี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีอุปกรณ์และเครื่องมือมากมายมาช่วยดับไฟไหม้ เช่น รถดับเพลิง ,ชุดผจญเพลิง เป็นต้น ภาพที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันเช่นนี้ ทำให้หลายคนอาจจะคิดว่าทีมดับเพลิงเพิ่งจะมีการจัดตั้งมาไม่นานเท่าไรนัก แต่ ความเป็นจริงแล้วประวัติศาสตร์ของทีมดับเพลิงมีมายาวนานมากแล้ว

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทีมแรกของโลกในยุคสมัยโรมัน ได้มีการจัดตั้งหน่วยกองพลที่รับผิดชอบการดับเพลิงโดยเฉพาะขึ้นมา นับได้ว่าเป็นทีมดับเพลิงทีมแรกของโลกที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ โดยผู้จัดตั้งทีมดับเพลิงโรมันขึ้นมา คือ มาร์คัส ลิซิเนียส คราสซัส บุคคลที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยมากที่สุดของโรมัน

เนื่องจากในยุคนั้นการลำเลียงน้ำไม่ได้สะดวกเหมือนในยุคสมัยนี้ที่มีรถดับเพลิงและเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย ทีมดับเพลิงของคราสซัสจึงต้องใช้ชายหนุ่มที่แข็งแรงถึงประมาณ 500 คน ในการลำเลียงน้ำด้วยถังน้ำมาดับไฟ อย่างไรก็ตามทีมดับเพลิงของคราสซัสก็ไม่ได้ทำด้วยจิตสาธารณะ เพราะทันทีที่ไฟไหม้และทีมดับเพลิงของคราสซัส ก็จะ ต้องตกลงเรื่องราคาค่าจ้างกันเสียก่อน ซึ่งถ้าไม่เป็นที่พอใจของคราสซัส ก็จะปล่อยให้บ้านเรือนหลังนั้นถูกเผาไปจนหมด

ในภายหลังช่วงราว ๆ คริสตศักราชที่ 6 ออกุสตัส จักรพรรดิ์โรมันได้นำแนวคิดของคราสซัสมาจัดตั้งทีมดับเพลิงขึ้นมา ซึ่งในช่วงเวลาปกติจะมีหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรา และเมื่อพบไฟไหม้ก็จะเข้าไปช่วยดับ โดยการลำเลียงน้ำจะใช้วิธีส่งน้ำ ใส่ถังต่อๆ กันไป