คุณภาพ คู่บริการ

“สู่มาตรฐานโลก”

เครื่องดับเพลิง “SUN SAFETY” เป็นเครื่องดับเพลิงได้ผ่าน
การรับรองมาตราฐาน จากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์
กระทรวงอุตสาหกรรม และระบบคุณภาพสากล ISO 9001:2000

สินค้า

เครื่องดำเพลิงชนิดน้ำ ขนาด 2.5 แกลลอน

เป็นเครื่องดับเพลิงโฟมสะสมแรงดัน ตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กหล่อขึ้นรูป ภายในตัวถังเคลือบด้วยโพลีเมอร์ ป้องกันการเป็นสนิม ภายนอกเคลือบด้วยสีแดงสด วาล์วบังคับการฉีดทำด้วยทองเหลืองชุปโครเมียม คันบีบทำด้วยเหล็กเคลื่อบสี มีมาตรวัด (pressure gauge) สายฉีดทนแรงดันสูง พร้อมหัวฉีดชนิดพิเศษ ให้ฟองโฟมขยายตัวได้รวดเร็ว

เหมาะสำหรับดับไฟ ประเภท A อันได้แก่ เชื้อเพลิงที่เป็นผ้า ไม้ กระดาษ ยาง และพลาสติก และไฟประเภท B ได้แก่ เชื้อเพลิงเหลวไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล ทินเนอร์ ไขมัน และสี